PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOTECHNICZNYCH

CENNIK

  • Badanie psychotechniczne kierowców zawodowych – 150,00 zł
  • Badanie psychotechniczne kierowców kat. B – 100,00 zł (z orzeczeniem psychologicznym)
  • Konsultacja psychologiczna kierowcy kat. B – 75,00 zł
  • Badanie psychotechniczne operatorów (1 stanowisko) – 60,00 zł
  • Badanie psychotechniczne operatorów (wielostanowiskowe) – 80,00 zł
  • Badanie wysokościowe – 60,00 zł
  • Badanie psychotechniczne kierowców ze skierowaniem z policji i Urzędu Miejskiego –  150,00 zł