ELASTOGRAFIA WĄTROBY SWE

Bezpieczna, niebolesna, nieinwazyjna i skuteczna
diagnostyka włóknienia miąższu wątroby.

Realna alternatywa dla biopsji w diagnostyce włóknienia miąższu wątroby

Elastografia to metoda obrazowania narządów i tkanek, która w oparciu o ultrasonografię cyfrową, dzięki specjalnej obróbce i przetwarzaniu obrazu, umożliwia ocenę ich sztywności, co pozwala na dokładniejsze niż w USG wykrycie zmian chorobowych.
Najbardziej zaawansowana technicznie wersja tej metody, elastografia dynamiczna (elastografia fali poprzecznej, = elastografia fali ścinającej, ang.:  Shear Wave Elastography, SWE) to badanie umożliwiające obiektywny pomiar sztywności badanej struktury z uzyskaniem liczbowej wartości sztywności (wyrażonej w kPa lub m/s) przy wykorzystaniu efektu naddźwiękowego w stożku Macha (jak w silnikach odrzutowych) i modułu Younga (na rozciągliwości ściśliwość ośrodków). Elastografia służy do oceny elastyczności tkanek narządów.

Elastografia SWE – stanowi przełom w diagnostyce marskości i włóknienia wątroby.  Szczególne zastosowanie znajduje właśnie w ocenie stopnia włóknienia wątroby i można ją określić mianem „bezinwazyjnej biopsji wątroby”. Tym badaniem możemy w sposób nieinwazyjny określić stopień włóknienia wątroby w skali METAVIR (stosowanej również w ocenie biopsji wątroby). W trakcie wykonywania USG wątroby możemy dokonać pomiarów prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej emitowanej przez głowicę a prędkość rozchodzenia się fali zależy od sztywności narządu, czyli stopnia jego włóknienia. W odróżnieniu od innych metod określania stopnia zwłóknienia wątroby ( aparat Fibroscan ), lekarz dokładnie widzi miejsce pomiaru, co pozwala uniknąć błędu z zaniżenia lub zawyżenia wyniku, związanego z sąsiedztwem naczynia krwionośnego lub bezpośrednią bliskością torebki wątroby czy pęcherzyka żółciowego. Wynik badania, przedstawiony jest w kilopaskalach (kPa) i stanowi średnią z kilku pomiarów twardości tkanki wykonanych w wybranych najbardziej jednorodnych miejscach wątroby. Możliwe jest też znalezienie obszarów o różnym stopniu nasilenia włóknienia.

Elastografia SWE wątroby znajduje zastosowanie w podejrzeniu lub rozpoznaniu chorób:
–  wirusowego zapalenia wątroby typu B (HBV)
–  wirusowego zapalenia wątroby typu C (HCV)
–  pierwotnej marskości żółciowej
–  pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych
–  toksycznego uszkodzenia wątroby
–  alkoholowej choroby wątroby
–  autoimmunologicznego zapalenia wątroby
–  marskości wątroby
–  polekowego uszkodzenia wątroby
–  niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby
–  hemochromatozy
–  choroby Wilsona
–  monitorowania włóknienia wątroby u pacjentów po przeszczepie wątroby

Wskazania do wykonania elastografii wątroby:
– wstępna ocena w trakcie diagnostyki choroby wątroby
– kontrola progresji w porównaniu do wyjściowej biopsji wątroby
– kontrola postępu lub cofania się włóknienia po leczeniu
– ocena włóknienia wątroby u pacjentów, z przeciwwskazaniami do biopsji (np. naczyniakowatość wątroby, zaburzenia krzepnięcia krwi)
– monitorowania włóknienia wątroby u pacjentów po przeszczepie wątroby

W dotychczas przeprowadzonych badaniach, których wyniki opublikowano w renomowanych czasopismach medycznych, stwierdzono, że wartość elastografii SWE w ocenie włóknienia jest porównywalna z biopsją wątroby oraz badaniem aparatem Fibroscan. Opublikowano prace dowodzące, że elastografia SWE przewyższa Fibroscan w diagnostyce początkowego stadium istotnego włóknienia. Możliwość wiarygodnej, nieinwazyjnej oceny włóknienia daje wielu pacjentom szansę uniknięcia biopsji wątroby.

Badanie elastograficzne jest bezpieczne dla pacjenta, także u dzieci i nie ma działań niepożądanych, a jego wynik jest wiarygodny również u osób otyłych i z wodobrzuszem. Jedynym przeciwwskazaniem jest ciąża, ponieważ nie wiadomo, czy fala służąca do pomiaru sztywności wątroby może mieć niekorzystny wpływ na płód.

Przygotowanie do badania jest takie samo jak do badania USG – należy być na czczo, a przed badaniem można dodatkowo przyjąć preparaty redukujące wzdęcia. Przyjmuje się, że dla samej oceny sztywności czyli zwłóknienia wątroby wystarczy być minimum 2-3 godziny po posiłku.

Badanie wykonuje się u chorego w pozycji leżącej na plecach za pomocą sondy przykładanej do skóry pacjenta w okolicy wątroby.

Diagnostyka i leczenie chorób wątroby

Jeżeli stwierdzono u Państwa nieprawidłowe wynik enzymów wątrobowych takich, jak AlAT, AspAT, GGTP, w trakcie badania USG lekarz rozpoznał stłuszczenie wątroby, wykryto obecność wirusa HCV lub HBV albo stwierdzono przeciwciała anty-HCV lub anty-HBV, zapraszamy do konsultacji z naszymi specjalistami.

Oferujemy Państwu konsultacje z zakresu gastroenterologii, hepatologii i chorób zakaźnych wątroby.

Pani prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska  – Kierownik Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Zakaźnej w Bytomiu,
Pan dr hab. n. med. Marek Waluga  Koordynator Przyklinicznej Poradni Hepatologicznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach Ligocie
oraz nasi gastroenterolodzy są do Państwa dyspozycji.
W naszej placówce istnieje możliwość wykonania również badań laboratoryjnych, a także przeprowadzenia diagnostyki USG i elastografii SWE wątroby.

Dysponujemy najwyższej klasy aparatem USG z funkcją ELASTOGRAFII SWE. Badania wykonujemy przy użyciu elastografu cyfrowego AIXPLORER MultiWave ™ innowacyjnej francuskiej firmy SUPERSONIC IMAGINE, jedynego producenta tego sprzętu na świecie.